ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-ES-GGREEN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง Global Green Energy

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-11.00%
3M
-11.10%
6M
-21.98%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 ธ.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
8,719,503,422.23 บาท