ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-Fixed3YR8

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3YR8

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.67%
3M
1.35%
6M
2.65%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
0 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 15, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,036,491,695.39 บาท