ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-GlobalESG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.41%
3M
10.01%
6M
6.77%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 26, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
552,789,277.77 บาท
FINNOMENA MONEY