ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-GlobalESG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต หุ้นโลกยั่งยืน

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-2.00%
3M
0.27%
6M
14.44%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
26 ส.ค. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
681,863,156.74 บาท