ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-GlobalEnergy

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต โกลบอล เอ็นเนอร์จี ฟันด์

Performance

(T-GlobalEnergy)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.12%
6M
50.71%ดี
39.92%
1Y
21.47%ดี
13.81%
3Y (annualized)
5.20%ดี
3.73%
5Y (annualized)
3.74%ดี
3.39%
10Y (annualized)
1.82%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
1.21ดี
0.83
3Y (annualized)
0.46ดี
0.33
5Y (annualized)
0.28
10Y (annualized)
0.24

24 ก.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY