ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-MultiIncome

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต มัลติ อินคัม

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.68%
3M
0.85%
6M
-10.10%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Moderate Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 12, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,963,188,467.6 บาท
FINNOMENA MONEY