ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-NERMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตหุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลตอบแทน
3.15%
3M
2.92%
6M
1.01%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 29, 02
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,716,526,079.43 บาท