ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-PrimeLowBeta

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
10.04%
3M
1.89%
6M
-15.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 2, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,053,346,818.11 บาท
FINNOMENA MONEY