ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-PrimeLowBeta

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Prime Low Beta

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.09%
3M
12.96%
6M
10.36%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 2, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
968,676,445.48 บาท
FINNOMENA MONEY