ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-Privilege

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตพริวิเลจ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.49%
3M
5.68%
6M
9.83%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 พ.ค. 56
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
171,880,948.92 บาท