ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SET50

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต SET50

Performance

(T-SET50)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-2.65%ดี
-2.86%
6M
16.42%
1Y
14.84%ดี
13.09%
3Y (annualized)
-4.82%ดี
-5.10%
5Y (annualized)
3.88%ดี
3.30%
10Y (annualized)
--
4.72%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
28.85%
3Y (annualized)
22.30%
5Y (annualized)
18.01%
10Y (annualized)
--
17.06%

12 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY