ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-SM CAP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาต Small Medium Cap

Performance

(T-SM CAP)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
2.42%-
3.44%
6M
8.18%-
14.91%
1Y
-1.15%-
1.29%
3Y (annualized)
-5.07%-
-5.78%
5Y (annualized)
2.56%-
2.94%
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
37.04%-
35.84%
3Y (annualized)
24.75%-
23.71%
5Y (annualized)
20.93%-
20.33%
10Y (annualized)
--
-

27 พ.ย. 63

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY