ค้นหาจากรหัสกองทุน

T-STSD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตเสถียรทรัพย์ปันผล

Performance

(T-STSD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
4.14%ดี
3.00%
6M
8.67%ดี
6.74%
1Y
3.11%ดี
3.90%
3Y (annualized)
-0.20%
5Y (annualized)
2.99%
10Y (annualized)
5.16%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
13.57%
3Y (annualized)
9.97%
5Y (annualized)
8.62%
10Y (annualized)
10.04%ดี
10.11%

05 มี.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY