ค้นหาจากรหัสกองทุน

TCMCSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

ผลตอบแทน
4.00%
3M
2.57%
6M
-0.60%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 30, 96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
157,668,919.92 บาท