ค้นหาจากรหัสกองทุน

TCMCSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทีซีเอ็ม พลทรัพย์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
8.97%
3M
76.21%
6M
12.45%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Aggressive Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 30, 96
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
169,573,412.96 บาท
FINNOMENA MONEY