ค้นหาจากรหัสกองทุน

TDLTF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล

ผลตอบแทน
-1.18%
3M
-2.73%
6M
-4.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jun 13, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
487,377,301.6 บาท