ค้นหาจากรหัสกองทุน

TDLTF-N

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นระยะยาวปันผล (N)

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.57%
3M
8.32%
6M
19.45%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity Large Cap
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
1 ก.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
11,082.86 บาท