ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFIX-3M#4

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#4

ค่าธรรมเนียม


ไม่มีข้อมูล

รายละเอียดการซื้อ


มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งแรก ( Initial )

1,000 บาท

มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อ ครั้งต่อไป ( Additional )

1,000 บาท

FINNOMENA MONEY