ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFIX-3M#5

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.10%
3M
0.19%
6M
0.61%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 19, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
82,287,683.32 บาท
FINNOMENA MONEY