ค้นหาจากรหัสกองทุน

TFIX-3M#5

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ 3 เดือน#5

ผลตอบแทน
0.39%
3M
0.71%
6M
1.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
THANACHART
ประเภทกอง
Miscellaneous
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 19, 07
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
276,005,758.74 บาท