ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOFIX

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ ฟิกซ์ อินคัม ซีเล็ค

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.29%
3M
-0.08%
6M
1.23%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
50,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
50,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 31, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,164,142,798.98 บาท
FINNOMENA MONEY