ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOLTF-N

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้หุ้นระยะยาว (N)

Performance

(TISCOLTF-N)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
6.19%ดี
6.50%
6M
5.66%
1Y
31.89%
3Y (annualized)
0.00%-
-1.46%
5Y (annualized)
0.00%-
3.28%
10Y (annualized)
0.00%-
6.98%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
22.77%
3Y (annualized)
0.00%-
21.87%
5Y (annualized)
0.00%-
17.92%
10Y (annualized)
0.00%-
16.13%

15 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล