ค้นหาจากรหัสกองทุน

TISCOWB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นไทย Well-being

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
1.36%
3M
4.66%
6M
14.79%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
May 16, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
83,635,728.93 บาท
FINNOMENA MONEY