ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-APPF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.83%
3M
9.97%
6M
-8.84%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 31, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,777,030,414.52 บาท
FINNOMENA MONEY