ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-APPF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.78%
3M
-7.87%
6M
-1.25%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
7 - กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
31 ม.ค. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
2,302,289,229.44 บาท