ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-AUTOMATION

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.94%
3M
1.85%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 มี.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
387,651,031.79 บาท