ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-AUTOMATION

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Autonomous Technology and Robotics

Performance

(TMB-ES-AUTOMATION)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
0.00%-
24.71%
3Y (annualized)
0.00%-
26.53%
5Y (annualized)
0.00%-
13.92%
10Y (annualized)
0.00%-
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
0.00%-
17.04%
3Y (annualized)
0.00%-
20.88%
5Y (annualized)
0.00%-
15.09%
10Y (annualized)
0.00%-
-

20 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล