ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-CHINA-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
19.62%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 5, 20
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
5,667,885,893.18 บาท
FINNOMENA MONEY