ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-GCG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-11.64%
3M
-12.96%
6M
-0.18%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
21 ก.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,185,346,351.8 บาท