ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-GCORE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Core Equity

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
8.35%
3M
12.85%
6M
12.05%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jul 23, 19
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
322,503,101.11 บาท
FINNOMENA MONEY