ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-GINNO

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Innovation

Performance

(TMB-ES-GINNO)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-4.33%
6M
1.00%
1Y
12.80%
3Y (annualized)
--
12.84%
5Y (annualized)
--
8.68%
10Y (annualized)
--
4.43%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
3Y (annualized)
--
0.73
5Y (annualized)
--
0.61
10Y (annualized)
--
0.38

02 ธ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล