ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-IALLO

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Income Allocation

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.07%
3M
5.92%
6M
17.21%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 ก.ย. 62
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
461,544,362.25 บาท