ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB-ES-INTERNET

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Next Generation Internet

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-26.69%
3M
-22.19%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 มี.ค. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
360,472,037.18 บาท