ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMB50DV

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย SET50 ปันผล

Performance

(TMB50DV)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-0.37%ดี
-0.90%
6M
20.54%
1Y
16.81%
3Y (annualized)
-4.85%ดี
-5.07%
5Y (annualized)
3.83%ดี
3.32%
10Y (annualized)
4.75%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
28.85%
3Y (annualized)
22.30%
5Y (annualized)
18.16%ดี
18.01%
10Y (annualized)
17.06%

16 เม.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY