ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBAASF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.51%
3M
-4.05%
6M
-4.02%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Conservative Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Apr 10, 12
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
685,270,009.38 บาท
FINNOMENA MONEY