ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBBFRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

ผลตอบแทน
2.25%
3M
3.03%
6M
3.81%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Mid Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมด
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 22, 10
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,604,843,705.07 บาท