ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBBFRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ

Performance

(TMBBFRMF)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.09%
6M
0.68%
1Y
1.07%ดี
0.66%
3Y (annualized)
1.77%ดี
1.57%
5Y (annualized)
1.78%ดี
1.52%
10Y (annualized)
2.41%ดี
2.30%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.89%
3Y
-1.15%
5Y
-1.23%
10Y
-1.45%

13 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY