ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBCB

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนวัฒน์

ผลตอบแทน
0.64%
3M
0.89%
6M
1.32%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Short Term General Bond
ค่าความเสี่ยง
4 - กองทุนรวมตราสารหนี้
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Sep 15, 99
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
130,338,817.38 บาท