ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGINFRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
0.67%
3M
9.29%
6M
13.08%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
22 ส.ค. 59
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
424,393,546.05 บาท