ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGINFRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
8.81%
3M
9.57%
6M
9.91%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Aug 22, 16
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
347,689,122.38 บาท
FINNOMENA MONEY