ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGINFRA

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity

Performance

(TMBGINFRA)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.10%ดี
-1.61%
6M
3.08%ดี
1.31%
1Y
-3.62%
3Y (annualized)
--
2.79%
5Y (annualized)
--
-0.80%
10Y (annualized)
--
3.67%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
-0.04
3Y (annualized)
--
0.35
5Y (annualized)
--
0.04
10Y (annualized)
--
0.27

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล