ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGPROP

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดที่เอ็มบี Global Property

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-3.31%
3M
-3.96%
6M
16.71%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Fund of Property fund - Foreign
ค่าความเสี่ยง
8 - กองทุนรวมที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
22 พ.ย. 60
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
333,472,800.55 บาท