ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGQG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
5.35%
3M
7.08%
6M
21.30%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นทั่วโลกแบบ Active เน้นการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up เพื่อให้ได้หุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยเน้นไปยังหุ้นที่มีกระแสเงินสดจากการบริหารงานสูงและสม่ำเสมอ เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
23 มี.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
27,510,439,798.49 บาท