ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGQGRMF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
4.21%
3M
8.49%
6M
21.06%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นทั่วโลกแบบ Active เน้นการคัดเลือกหุ้นแบบ Bottom Up เพื่อให้ได้หุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยเน้นไปยังหุ้นที่มีกระแสเงินสดจากการบริหารงานสูงและสม่ำเสมอ เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Global Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
10 ส.ค. 58
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,711,765,850.28 บาท