ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBGRR

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-1.86%
3M
2.00%
6M
5.80%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
Foreign Investment Allocation
ค่าความเสี่ยง
5 - กองทุนรวมผสม
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Nov 17, 14
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
52,481,580.61 บาท
FINNOMENA MONEY