ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBINDAE

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทีเอ็มบี India Active Equity

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
14.75%
3M
23.03%
6M
56.51%
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TMBAM
ประเภทกอง
India Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
11 มิ.ย. 61
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
348,384,745.91 บาท