ค้นหาจากรหัสกองทุน

TMBTM

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ

Performance

(TMBTM)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
1Y
0.18%ดี
0.20%
3Y (annualized)
0.66%ดี
0.63%
5Y (annualized)
0.79%ดี
0.76%
10Y (annualized)
1.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
0.03%
3Y (annualized)
0.15%
5Y (annualized)
0.12%
10Y (annualized)
0.22%

26 พ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ผลตอบแทน

26 พ.ย. 64

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล