ค้นหาจากรหัสกองทุน

TNEXTGEN

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ Next Generation Internet

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
6.41%
3M
-7.61%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
12 พ.ย. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
3,900,806,983.13 บาท