ค้นหาจากรหัสกองทุน

TSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

ผลตอบแทน
10.08%
3M
7.66%
6M
6.27%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีโอกาสเติบโตสูง ด้วยมูลค่าเที่หมาะสม พร้อมปรับการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ ด้วยนโยบายการลงทุนแบบ Active และการวิเคราะห์แบบ Bottom Up

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1,000 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1,000 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 16, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,077,224,969.33 บาท