ค้นหาจากรหัสกองทุน

TSF

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ทิสโก้ สแตรทิจิก ฟันด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
14.43%
3M
-0.05%
6M
6.10%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

เน้นลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีโอกาสเติบโตสูง ด้วยมูลค่าเที่หมาะสม พร้อมปรับการลงทุนให้เข้ากับสถานการณ์อยู่เสมอ ด้วยนโยบายการลงทุนแบบ Active และการวิเคราะห์แบบ Bottom Up

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
TISCOAM
ประเภทกอง
Equity General
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
-
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Mar 16, 04
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
1,344,445,837.3 บาท
FINNOMENA MONEY