ค้นหาจากรหัสกองทุน

UDB-A

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
2.99%
3M
2.23%
6M
3.62%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุุนตราสารหนี้ทั่วโลก บริหารแบบ Active ปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับสถานการณ์เสมอ เพื่อรับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความผันผวนที่เหมาะสม

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
UOBAM
ประเภทกอง
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
Feeder Fund
-
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
-
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
-
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Feb 27, 18
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
246,604,093.89 บาท
FINNOMENA MONEY