ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-CHIG

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี ไชน่า โกรท

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-5.03%
3M
-3.07%
6M
9.61%
1Y
ดูทั้งหมด

กลยุทธ์การลงทุน

กองทุนหุ้นจีนขนาดเล็ก ที่เน้นการเลือกหุ้นแบบ Bottom Up โดยเน้นไปยังหุ้นที่มีโอกาสเติบโตสูงสอดรับการเติบโตของประเทศจีนในระยะยาว ด้วยระดับหนี้สินต่อหุ้นที่ต่ำ เพื่อรับโอกาสสร้างผลตอบแทน ไปพร้อมๆ กับความผันผวนที่ต่ำกว่าหุ้นขนาดเล็กทั่วไป

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Greater China Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
13 ส.ค. 63
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
589,275,775.97 บาท