ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-CYBER

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-29.21%
3M
-
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Technology Equity
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
Jan 29, 21
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
974,304,146.56 บาท
FINNOMENA MONEY