ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-CYBER

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี เน็กซ์ เจเนอเรชั่น อินเทอร์เน็ต

Performance

(WE-CYBER)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-12.46%
6M
--
8.64%
1Y
--
42.43%
3Y (annualized)
--
15.97%
5Y (annualized)
--
-
10Y (annualized)
--
-
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
2.78
3Y (annualized)
--
0.98
5Y (annualized)
--
-
10Y (annualized)
--
-

13 พ.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY