ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-DEWORLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์

ค่าที่แสดงไม่รวมมูลค่าเงินปันผล

ผลตอบแทน
-0.95%
3M
-2.53%
6M
-
1Y
ดูทั้งหมด

รายละเอียดกองทุน

หนังสือชี้ชวน
บลจ
WEASSET
ประเภทกอง
Emerging Market
ค่าความเสี่ยง
6 - กองทุนรวมตราสารทุน
นโยบายค่าเงิน
ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่จ่าย
ค่าธรรมเนียมขาย
-
ค่าธรรมเนียมรับซื้อคืน
-
ค่าใช้จ่ายกองทุนรวม
-
ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ
1 บาท
ลงทุนครั้งต่อไปขั้นต่ำ
1 บาท
วันที่จดทะเบียนกองทุน
9 เม.ย. 64
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
43,456,413.34 บาท