ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-DEWORLD

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี ดีเวลลอปปิ้ง เวิลด์

Performance

(WE-DEWORLD)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
2.21%
6M
--
9.18%
1Y
--
34.13%
3Y (annualized)
--
6.08%
5Y (annualized)
--
7.86%
10Y (annualized)
--
1.29%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
--
-
6M
--
-
1Y
--
15.49%
3Y (annualized)
--
19.94%
5Y (annualized)
--
17.10%
10Y (annualized)
--
18.20%

21 มิ.ย. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล
FINNOMENA MONEY