ค้นหาจากรหัสกองทุน

WE-GIHEALTH

เปรียบเทียบกองทุน

กองทุนเปิด วี โกลบอล อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์

Performance

(WE-GIHEALTH)

กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
-1.65%
6M
2.28%
1Y
11.80%
3Y (annualized)
0.00%-
10.92%
5Y (annualized)
0.00%-
10.15%
10Y (annualized)
0.00%-
13.75%
กองนี้
เฉลี่ยในกลุ่ม
3M
0.00%-
-
6M
0.00%-
-
1Y
13.50%
3Y (annualized)
0.00%-
16.35%
5Y (annualized)
0.00%-
14.53%
10Y (annualized)
0.00%-
14.69%

19 ต.ค. 64

* ข้อมูลการจัดอันดับ Performance และ Standard Deviation ยึดจากสมาคมบริษัทจัดการลงทุนโดย

ดีที่สุด= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 1-5
ดีมาก= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 5-25
ดี= อยู่ในช่วงเปอร์เซ็นไทล์ 25-50

* ข้อมูลที่แสดงทั้งหมดมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เช่น มอร์นิ่งสตาร์ หรือ เว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ฟินโนมีนาไม่รับรองถึงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

ประวัติการปันผล

วันที่ปิดสมุดทะเบียน
วันที่ปันผล
จำนวนเงิน(บาท)
ไม่มีประวัติการปันผล